• Name: Brinkman/Johnston. Renault
  • Caption: Monte Carlo Rally Start Glasgow 1953